Εκπρόσωπος εταιρείας: ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

2262057881 , 6934039177, 6974799785

E-MAIL: info@lgea.gr

Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας: